Ordensregler for Grundejerforeningen Trondheimsvej i Silkeborg

 

"10 gode grunde til at det er rart at bo på Trondheimsvej"

 

- Vi holder sammen og passer på hinanden

- Vi kører hensynsfuldt i bilen

- Vi støjer ikke unødigt og slet ikke tidligt og sent

- Vores husdyr generer ikke naboerne

- Vi passer vores haver, så ukrudt ikke spredes til naboen

- Vi holder vores fortove og græsrabatter rene og frie for biler og lignende

- Vi bruger ikke de grønne områder som losseplads

- Vi vil gerne hjælpe hinanden

- Vi laver aktiviteter sammen, hvor vi har det sjovt

- og sidst men ikke mindst bruger vi vores sunde fornuft, så vi ikke skal til at lave unødvendige regler, som vi render rundt og slår hinanden oven i hovedet med.