RESULTATOPGØRELSE 2018
                             
  2017 2018 Budget 2018 Afvig. 2018 Budget 2019
           
Kontingent 65.000 65.000 65.000 - 65.000
           
Græsslåning (Note 1) -36.634 -27.237 -55.000 -19.579 -55.000
Ukrudtsbekæmpelse og supplering af flis -910 -1.421
Beskæring af buske -1.565 -4.410
Fortov langs indfaldsvej (Note 2) -2.560 -2.353
Petanque-bane      
Bestyrelsesmøder -1.500 -1.472 -1.500   -28 -1.500
Generalforsamling - -    -400 -400 -400
Hjemmeside -273 -1.050 -350   700 -350
Diverse andre uforudsete udgifter -159 -    -  
Gebyrer – Sydbank -26 -17 -30      -13 -30
Resultat før renter  21.373 27.040 7.720 -19.320 7.720
+ Renteindtægt                 -                     -                   -    
- Renteudgift                 -                     -                   -    
Resultat: 21.373 27.040 7.720 -19.320 7.720
           
Note 1:          
Græsslåning 18 gange 31.319 19.412      
Græsslåning 6 gange   2.483   6.484      
Græsslåning 3 gange   2.833   1.341      
I alt: 36.634 27.237      
           
Note 2:          
Brænding 6 - 8 gange  2.172     733      
Rensning af fortov     388  1.620      
I alt:  2.560  2.353      
           
BALANCE      
  2017 2018  Silkeborg den  18/2-2019  
Aktiver:          
Kassebeholdning - -      
Bankindestående 72.019 99.058  Morten Bay Dahl/formand  Mogens Rubech/kasserer
Tilgodehavender          
Aktiver i alt: 72.019 99.058 Foranstående regnskab er revideret uden bemærkninger.
           
Passiver:     Silkeborg den 18/2-2019   
Skyldige omkostninger                 -        
Egenkapital 72.018 99.058      
Passiver i alt: 72.018 99.058 Søren Wulff Sørensen, revisor