Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trondheimsvej, Silkeborg

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19:00

Dybkærskolen, Aulaen i bygning C

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab. (Kan ses på www.trondheimsvej.dk)
  4. Forslag fra medlemmerne.
  5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2019.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt

Punkt 5:

Vi forventer at kontingentet forbliver på 1.000 kr. pr. medlem for 2019.

Punkt 6:

Dan Blytækker, Brian Meyer Poulsen og Morten Bay Dahl er på valg. Dan og Morten ønsker genvalg. Brian flytter fra Trondheimsvej så derfor kan han ikke sidde i bestyrelsen mere. Der skal derfor vælges et nyt medlem, og skulle der være mere end 1 person der ønsker at komme med i bestyrelsen, så vil der blive valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges ifølge vedtægterne for 2 år ad gangen.

Punkt 7:

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges ifølge vedtægterne for 1 år ad gangen.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal jf. vedtægterne være skriftligt fremsendt til bestyrelsen senest den 25. februar 2019.

Vel mødt!

Bestyrelsen