RESULTATOPGØRELSE   BALANCE
                 
  2016 2017 Budget 2017 Afvigelse 2017     2016 2017
            Aktiver: 
   
Kontingent 63.800 65.000 65.000     Kassebeholdning                
Skyldig kontingent -1.200         Bankindestående 49.445 72.019
Græsslåning (Note 1) -38.115 -36.634 -55.000 13.331   Tilgodehavender 1.200 -
Ukrudtsbekæmpelse og flis -7.634 -910   Aktiver i alt: 50.645 72.019
Beskæring af buske - Aronia -13.116 -1.565        
Fortov langs indfaldsvej (Note 2) -2.953 -2.560   Passiver:    
Petanque-bane -1.669         Skyldige omkostninger -
Stærekasser - -          Egenkapital 50.645 72.018
Borde/bænke-sæt - -          Passiver i alt: 50.645 72.018
Snerydning - -            
Bestyrelsesmøder -843 -1.500 -1.500 0        
Generalforsamling -228 - -400 400        
Hjemmeside -213 -273 -350 77        
Diverse andre uforudsete udgifter - -159 -159   Silkeborg den  ___/___  2018    
Gebyrer – Sydbank -9 -26 -30 4        
Resultat før renter  221 21.373 7.720 13.653   ____________________________    
+ Renteindtægt    -          Morten Bay Dahl, formand    
- Renteudgift    -               
Resultat: 221 21.373 7.720 13.653   Mogens Rubech Jacobsen, kasserer    
Note 1:                
Græsslåning 18 gange 27.358 31.319            
Græsslåning 6 gange 7.753 2.483       Foranstående regnskab er revideret uden bemærkninger.
Græsslåning 3 gange 3.005 2.833            
I alt: 38.115 36.634       Silkeborg den  ___/___  2018    
Note 2:                
Brænding 6 - 8 gange 1.612 2.172            
Rensning af fortov 1.341 388       _________________________    
I alt: 2.953 2.560       Søren Wulff Sørensen, revisor