Budget 2018 

Kontingent

65.000

Skyldig kontingent

Græsslåning

-55.000

Ukrudtsbekæmpelse og flis

Beskæring af buske - Aronia

Fortov langs indfaldsvej

Petanque-bane

Stærekasser

Borde/bænke-sæt

Snerydning

Bestyrelsesmøder

-1.500

Generalforsamling

-400

Hjemmeside

-350

Diverse andre uforudsete udgifter

Gebyrer – Sydbank

-30

Resultat før renter

7.720

+ Renteindtægt

- Renteudgift

Resultat:

7.720