Indkaldelse til grundejermøde

Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 i lærerværelset på Dybkærskolen
 
VIGTIGT Orientering fra bestyrelsen
 
Vi vil gerne have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat

Vi har kontakt til et konsulentbureau, der har specialiseret sig i at undersøge, om de fradrag der er givet til hver enkelt grundejer i forbindelse med bl.a. byggemodningen, er korrekt udregnet i relation til ejendomsskat.
I mange tilfælde har det vist sig, at der ligger store besparelser i ejendomsskatten, da denne tit er beregnet på et fejlagtigt grundlag. Denne besparelse kan derefter godtgøres af skattevæsenet for ca. 3 år tilbage fra der foreligger af afgørelse på en anmeldelse, og frem til 30 års dagen for færdiggørelsen af byggemodningen.

  • Der forventes fremadrettet en årlig nedsættelse af ejendomsskatten med ca. kr. 2.500,-
  • Det forventes at alle grundejere efter endt sagsbehandling vil modtage ca. kr. 13.000,- i tilbagebetaling af tidligere års overbeskatning.
  • Af den modtagne refusion betales der under halvdelen i honorar.
  • DER SKAL IKKE BETALES HONORAR AF DEN FREMTIDIGE BESPARELSE.
  • Der betales først honorar, når refusionen fra myndighederne er modtaget. Vi skal således IKKE have penge op af lommen.
  • Vi skal alene betale for ydelsen såfremt der opnås en skattebesparelse.
  • Hvis der ingen besparelse opnås, så er ydelsen gratis.

Sagsbehandlingen er tung for Rafn og Søn som konsulentfirmaet hedder. For at det kan betale sig for virksomheden at gennemføre en skattesag, kræves der en bred tilslutning fra grundejerne.

DET ER DERFOR VIGTIGT AT NETOP DU MØDER OP TIL ARRANGEMENTET!!!!!

Dennis Redder fra Rafn & Søn vil give en orientering, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Præsentationen forventes at tage ca. 45 min.

Såfremt du er forhindret i at deltage på mødet, så kan vedlagte samtykkeerklæring evt. afleveres i postkassen Trondheimsvej 34 - Lars Bisgaard Møller.

Såfremt denne skrivelse giver anledning til spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte enten bestyrelsen eller Rafn & Søn ved konsulent Dennis Redder på 5032 5020

Vel mødt i lærerværelset på Dybkærskolen tirsdag d. 15. marts kl. 19.00

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Trondheimsvejs bestyrelse