Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trondheimsvej, Silkeborg

Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00
Dybkærskolen, Lærerværelset i bygning B

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Forslag fra medlemmerne.
  5. Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent for 2015.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

  Punkt 5:
  Med baggrund i den fortsat solide egenkapital foreslår bestyrelsen at fastholde kontingentet på 800 kr. pr. medlem for 2015.

  Punkt 6:
  Lars Møller, Susanne Lysdal og Dan blytækker er på valg. Lars og Dan er villige til genvalg. Susanne ønsker efter mange år i bestyrelsen ikke genvalg.

  Punkt 7:
  Carsten Røjkjær og Erik Jeppesen er på valg.
  Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal jf. vedtægterne være skriftligt fremsendt til bestyrelsen senest den 21. februar 2015.

  Vel mødt!
  Bestyrelsen