RESULTATOPGØRELSE   BALANCE  
                   
  2012 2013 Budget 2013 Afvigelse 2013     2012 2013  
            Aktiver:      
Kontingent 65.000 71.500 71.500 0   Kassebeholdning 0 0  
Pleje af grønne områder samt fortov langs indfaldsvej -65.579 -46.931 -60.238 -13.307   Bankindestående 83.574 104.346  
Investering 0 0 0 0   Tilgodehavender 0 0  
Snerydning 0 0 -4.500 -4.500   Aktiver i alt: 83.574 104.346  
Bestyrelsesmøder -1.000 -997 -1.000 -3          
Generalforsamling -278 -273 -400 -127   Passiver:      
Hjemmeside -199 -199 -350 -151   Skyldige omkostninger 31.240 28.921  
Diverse andre uforudsete udgifter 0 -10 -5.000 -4.990   Egenkapital 52.334 75.425  
Resultat før renter  -2.055 23.091 13 -23.078   Passiver i alt: 83.574 104.346  
+ Renteindtægt 0 0 0 0          
- Renteudgift 0 0 0 0          
Resultat: -2.055 23.091 13 -23.078   Silkeborg den   /  - 2014      
                   
            ____________________________    
            Allan Lundfold, formand      
              ________________________
              Lars Bisgaard Møller, kasserer
                   
            Foranstående regnskab er revideret uden bemærkninger.
                   
            _________________________    
            Søren Wulff Sørensen, revisor