Grundejerforeningsmøde 29.1.2019

 

Til Stede: Brian Meyer Poulsen, Morten Bay Dahl, Nicolai Møller-Jensen, Dan Blytækker og Mogens Rubech Jacobsen

 

Opfølgning på sidste møde (Bla. Grønne områder)

Tilbud hjemtaget på arbejde på Petanquebanen på Hesteskoen 19.500,- kr vedtaget.

Beskæring af Pilehytter og udtynding af Pilekrattet ordnet.

Beskæring af træer på bananen ordnet.

Fortovsrengøring på indfaldsvej ordnet.

Vurdering af fjernelse af første række af beplantning på indfaldsvej indtil stikvejens begyndelse bestilles.

 

Nyt fra bestyrelsen

Silkeborg kommune har meddelt at det er en god idé at få målt for Radon stråling. Vi har i bestyrelsen besluttet, at det vil være op til den enkelte husstand at afgøre om man vil bestille en undersøgelse af strålingens omfang.

Der vil blive rettet henvendelse til kommunen i forhold til at få reduceret lysindfaldet fra projektørerne på sportspladsen til Trondheimsvej.

Grundejerforeningens regnskab gennemgået. 

 

Indkommende forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

 

Planlægning af generalforsamlingen.

Generalforsamling fastsat til d. 5. marts 2019 kl. 19:00.

 

Ref. Nicolai Møller-Jensen