Referat af grundejerforeningsmøde d. 27.08.2019

  1. Nyt fra bestyrelsen:

    1. Bestyrelsen har besluttet at tage imod tilbud fra produktionshøjskolen i Silkeborg på fjernelse af ukrudt i flisebelægning ved indkørsel til Trondheimsvej (8 gange til en samlet pris af 2.544kr for perioden 1. september til 1. november 2019).

    2. Bestyrelsen har besluttet at tage imod tilbud fra produktionshøjskolen i Silkeborg på beskæring af læhegn, bortskaffelse af affald, fjernelse af vildskud samt trimning med buskrydder på indkørsel til Trondheimsvej fra oslovej til første stikvej (6.250kr).

    3. Bestyrelsen har besluttet at hjemtage tilbud på udførelse af 20 gange fjernelse af ukrudt i flisebælgning ved indkørsel til Trondheimsvej for 2020.

    4. Tilbud fra kommunen vedr. fjernelse af Petanque banen annulleres da arbejdet ikke er blevet igangsat.