Referat af grundejerforeningsmøde d. 23.11.2019

Dagsorden:

 1. Besigtigelse af de grønne arealer.

 2. Nyt fra bestyrelsen.

 3. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

 4. Indkomne forslag fra medlemmer. 

 5. Næste møde.

   

  1. Fint resultat på indfaldsvejen mht. rydning af træer og buske, samt rensning af fortove.

   Tilbud hjemtages fra produktionshøjskolen på rensning af aronia buske for ukrudt o.l. samt fjernelse af pilehytter og træstammer fra fællesarealet (hesteskoen).

  2. Alle medlemmer har betalt kontingent.

       Forslag til kontingentfrit år 2020 diskuteres ved næst kommende bestyrelsesmøde.

  3. Intet at bemærke.

  4. Intet at bemærke.

  5. Næste møde finder sted d. 28. januar 2020 kl. 18.00.