Grundejerforeningsmøde 10-04-2019

 

Til Stede: Per Vestergaard, Morten Bay Dahl, Nicolai Møller-Jensen, Dan Blytækker og Mogens Rubech Jacobsen

 

 1. Opfølgning på seneste møde: Intet at bemærke.
 2. Konstituering: Per Vestergaard valgt som menigt medlem, Dan fortsætter som ansvarlig for grønne området, Mogens fortsætter som kasserer, Nicolai fortsætter som referent og Morten fortsætter som formand.
 3. Nyt fra bestyrelsen:
  1. Flis fra beskæring af buskadser på hesteskoen kan hentes af beboere på Trondheimsvej.
  2. Næste gang der skal udføres vedligeholdelsesopgaver på grønne arealer skal det vurderes om der skal indhentes tilbud fra anden leverandør end kommunen.
  3. Kontingent: der savnes 6 betalinger af kontingent til grundejerforeningen for 2019. Mogens sender rykkere i den nærmeste fremtid
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne:
  1. Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder vil fremadrettet blive kompenseret for.
  2. Når flisebelægning af petanque banen er færdig flyttes bord/bænke sættene retur til hesteskoen.
 5. Eventuelt:
  1. Sct. Hans bål afholdes søndag den 23. juni kl. 1900
  2. Bestyrelsen sanker brænde søndag den 16. juni kl. 1300
  3. Nicolai, Per og Mogens stiller med grill
  4. Mogens opstiller skilt på indfaldsvej, laver indkaldelse, der offentliggøres på hjemmeside og facebook
 6. Næste møde: Søndag d. 16.06.2019 forud for Sankthansaften d. 23.06.2019.