Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 23. april 2018

Til stede: Morten Bay Dahl, Dan Blytækker, Brian Meyer Poulsen, Nicolai Møller-Jensen og Mogens Rubech Jacobsen

Ingen fraværende.

 

  1. Opfølgning på sidste møde:

Brian forhører sig hos kommunen i forhold til projekt omkring helhedsplan for Gødvad området.

  1. Nyt fra bestyrelsen:

Dan undersøger om kommunen vil kunne lægge fliser i området hvor Petanque banen er. Beslutning omkring omlægning til fliser tages af bestyrelsen på baggrund af en evt. pris på arbejdet fra kommunen.

Der er etableret ny hjemmeside på www.trondheimsvej.dk bl.a. med referater, nyheder, billeder fra årenes løb på Trondheimsvej – check it out its cool ?

Der savnes kontingent fra 5 husstande på nuværende tidspunkt. Mogens sender en venlig reminder ud.

Dan undersøger muligheden for at fjerne den første række af træer i bevoksningen til venstre for indfaldsvejen til Trondheimsvej.

Rødtjørn på højre side af indfaldsvejen til Trondheimsvej forventes at blive fjernet til efteråret.

  1. Indkomne forslag fra medlemmerne:

Bænkene på ”Hesteskoen” flyttes til ”Bananen” for at undgå at unge mennesker benytter området ved ”Hesteskoen” til ophold. 

  1. Skt. Hans:

Lørdag d. 23 juni holdes Skt. Hans aften klokken 18:00. Mogens sender invitationer ud.

  1. Evt.:

Dan beder kommunen besigtige forholdene omkring græskanterne ved cykelstierne på ”Hesteskoen”.

  1. Næste møde.

Efter sommerferien

Ref.: Nicolai Møller-Jensen