Grundejerforeningsmøde 04.12.2018.

1: Opfølgning fra sidste møde.

Tilbud på flisebelægning af Petanque banen hjemtages.

Beskæring og flisning af pilehytter er bestilt.

Arbejde omkring udtynding i pilekrattet er bestilt.

Beskæring af træer på bananen bestilt så alt under tre meters højde ud over vejen fjernes. Der tages hensyn til at beskæring af større grene kan skade træerne.

Fortovsrengøring på indfaldsvej bestilt gjort med børste som alternativ til brænding.

Alle træer langs højre side af indfaldsvejen fjernes med kran og huller lukkes med sand.

Næste år fjernes første række af beplantning på indfaldsvej indtil stikvejens begyndelse. Evt. behov for yderligere udtynding i krattet vurderes næste efterår.

Park og vej kontaktes i forhold til at få vurderet om fliser ved indfaldsvej rettes op.

2: Nyt fra bestyrelsen

Grundet overskud på 99.061 kr. vurderes mulighed for sløjfning af kontingent til Grundejerforeningen i 2019 eller 2020.

3: Indkomne forslag fra medlemmerne

Intet at bemærke.

4: Eventuelt

Intet at bemærke.

5: Næste møde

29. januar kl. 19.00.

 

Ref.: Nicolai Møller-Jensen