Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 18. september 2018

Til stede: Morten Bay Dahl, Dan Blytækker, Brian Meyer Poulsen, Nicolai Møller-Jensen og Mogens Rubech Jacobsen

Ingen fraværende.

 1. Gennemgang af de grønne områder og petanquebanen
 • Petanque banen sløjfes og flisebelægges.
 • Pilehytter beskæres helt til bunden og flises.
 • Pilekrattet tyndes ud.
 • Træer på bananen beskæres så alt under tre meters højde ud over vejen fjernes.
 • Fortovsrengøring på indfaldsvej bestilles gjort med børste som alternativ til brænding. Alletræer fjernes.
 • Næste år fjernes første række af beplantning på indfaldsvej indtil stikvejens begyndelse.
 1. Opfølgning på sidste møde:
 • Mogens lægger link til helhedsplan for Gødvad området på hjemmesiden.
 1. Nyt fra bestyrelsen:
 • Intet nyt.
 1. Indkomne forslag fra medlemmerne:
 • Beskæring af træer ved bananen ønskes foretaget.
 1. Eventuelt
 • Intet at bemærke.
 1. Næste møde:
 • Der indkaldes til møde sidst i november.

Referent: Nicolai