Bestyrelsesmøde den 19.04.2017

Mødedeltagere:
Morten Bay Dahl, Mogens Rubech, Dan Blytækker, Brian Meyer Poulsen

Fraværende:
Nicolai Møller-Jensen

Referent:
Brian Meyer Poulsen (Vikar for Nicolai)

Punkt 1: Opfølgning på sidste møde.
Besigtigelse af grundejerforeningens fællesarealer.
Der skal indhentes bud på beskæring af de sidste 150 meter på højre side ud mod Oslo vej. (Dan)
Der overvejes yderlig beskæring til efteråret, hvor der evt. fjernes første række i de samme sidste 150 meter på højre side ud mod Oslo vej (dette gøres af os selv + frivillige hjælpere).
Dan forespørger kommunen, hvornår de kommer og asfalterer stien omkring hesteskoen.

Punkt 2: Kontingent betaling.
Alle på nær 3 husstande har betalt for 2017. Mogens følger op på disse 3.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmerne.
Der er ingen forslag indkommet fra medlemmerne

Punkt 4: Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag fra bestyrelsen

Punkt 5: Eventuelt.
Der udsendes invitationer til Skt. Hans 14 dage før Skt. Hans aften, som er fredag den 23. juni. Der vil blive holdt Skt. Hans som tidligere.

Punkt 6: Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.
Onsdag den 21. Juni kl. 19:00 hos Brian Meyer Poulsen i nr. 8.

På vegne af bestyrelsen,

Brian Meyer Poulsen