Bestyrelsesmøde den 09.01.2017

Mødedeltagere: Morten Bay Dahl, Mogens Rubech, Dan Blytækker, Lars Møller, Nicolai Møller-Jensen

Fraværende:
Ingen

Kopi:
Grundejerforeningens medlemmer

Referent:
Nicolai Møller-Jensen


Punkt 1: Opfølgning på sidste møde
Der er taget kontakt til kommunen og kontaktperson for grundejerforeningen er registreret (Morten).

Punkt 2:
1. Grundejerforeningen midler er overført til Sydbank.
2. Online gebyr diskuteres med banken.
3. Mogens og Torben (Nr. 6) har fjernet ukrudt og uønsket vækst i og omkring bed ved fællesarealet.
4. Mogens og Nicolai tømmer stærekasserne når de sidste beboere i kasserne er fløjet fra reden.
5. Petangue turnering meldes ud når vejret bliver godt nok til turnering kan startes.
6. Plan for græsslåning vendes når sæsonen starter.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen

Punkt 4: Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Pilehytter på fællesarealet klippes ned d. 22. januar kl. 13.00 (hvis vejret tillader det).

Punkt 5: Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Generalforsamling afholdes onsdag d. 1. marts. Dan undersøger om der kan lånes lokale på skolen til formålet.

Nicolai Møller-Jensen