Bestyrelsesmøde den 03.10.2017

Mødedeltagere:
Morten Bay Dahl, Mogens Rubech, Dan Blytækker, Brian Meyer Poulsen

Fraværende:
Nicolai Møller-Jensen

Referent:
Brian Meyer Poulsen (Vikar for Nicolai)


1. Indkomne forslag fra medlemmerne:
Der er ingen forslag indkommet fra medlemmerne

2. Trondheimsvejs hjemmesider trænger til en opdatering, og det vil Mogens Rubech følge op på.

3. Beplantningsstykket som er på den sydlige del af Trondheimsvej nedad imod Silkeborg søerne har kommunen tilbudt at tynde ud i og beskære kraftigt (uden betaling), det har vi i bestyrelsen takket ja til.

4. Mogens kontakter Peter i nr. 16 om en mulig opbevaring af borde/bænke sæt vinteren over.

5. Dan Blytækker kontakter kommunen for tilbud om beskæring af div. træer og buske på fællesarealerne.

6. Alle har betalt deres kontingent for 2017.

7. Morten tager fat i Kristian Nielsen angående skoven ved indkørslen til Trondheimsvej, om den evt. kan beskæres i stykket op til vejen/skrænten

8. Næste bestyrelsesmøde afholdes i starten af 2018.


På vegne af bestyrelsen,

Brian Meyer Poulsen