Bestyrelsesmøde den 19.04.2016

Mødedeltagere:
Morten Bay Dahl, Mogens Rubech, Dan Blytækker, Lars Møller, Nicolai Møller-Jensen

Fraværende:
Ingen

Kopi:
Grundejerforeningens medlemmer

Referent:
Nicolai Møller-Jensen

Punkt 1: Konstituering
Formand: Morten Bay Dahl (nr. 22)
Kasserer: Mogens Rubech Jacobsen (nr. 10)
Referent (sekretær): Nicolai Møller-Jensen (nr. 12)
Grønne områder: Dan Blytækker (nr. 28)
Menigt medlem (Ad Hoc opgaver): Lars Møller (nr. 34)

Punkt 2: Grønne områder
Græsslåning vil blive foretaget jf. plan ca. 18 gange årligt og i øvrigt efter behov.
Græsslåning i område ned mod skoven syd for Trondheimsvej foretages 2-3 gange årligt efter behov.

Punkt 3: Informationsflow
Velkomstfolder revideres og udsendes i hard-copy version til alle husstande på Trondheimsvej sammen med indbydelse til sankthans fest.
Mulighed for fælles Facebook side som erstatning for, eller supplement til, eksisterende hjemmeside undersøges.

Punkt 4: Bestyrelsesmøder
Frekvens af møder fastsættes til 4 – 5 møder per år og i øvrigt efter behov.
Møder afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne.
Næste møde afholdes primo juni.

Evt:
Tømning og rengøring af stærekasser på fællesarealet foretages når dette års beboere er fløjet fra rederne.
Ukrudt imellem fliserne brændes 8 gange årligt.

Nicolai Møller-Jensen