Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 2016

Mødt var Dan Blytækker, Morten Bay Dahl, Allan Lundfold og Ivan Thygesen.

Dagsorden var som følger.
1. Opfølgning på sidste møde
2. Indkomne forslag fra medlemmerne
3. Forslag fra bestyrelsen
4. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen
5. Punkter til behandling på generalforsamlingen

Ad 1
Buskene ved hesteskoen er blevet klippet ned og de sidste af de gamle bænke kørt væk.
I forbindelse med at der er kommet ny asfalt på stierne i området, har man åbenbart ”glemt” hesteskoen.
Det bliver måske lavet senere, men her og nu er budgettet brugt.

Ad 2
Ingen forslag fra medlemmer

Ad 3
Bestyrelsen blev enige om at foreslå en kontingentforhøjelse til 1000,- for at kunne opretholde en rimelig ”buffer”.

Ad 4
Generalforsamlingen blev aftalt til 2. marts kl 19,00. Bestyrelsen mødes kl 18,30 på skolen.
Dan sørger for aftale med skolen vedrørende lån af lokale.
Morten køber øl og vand mv.

Ad 5
Forslag om kontingentforhøjelse.
Forventning om fremtidige øgede udgifter til vedligehold af de grønne områder.

Referent.
Ivan Thygesen