Bestyrelsesmøde den 12.10.2016

Mødedeltagere: Morten Bay Dahl, Mogens Rubech, Dan Blytækker, Lars Møller, Nicolai Møller-Jensen

Fraværende:
Ingen

Kopi:
Grundejerforeningens medlemmer

Referent:
Nicolai Møller-Jensen

Punkt 1: Opfølgning på sidste møde
Der er ikke endnu oprettet kontakt til Silkeborg kommune vedr. registrering af grundejerforeningens medlemmer af bestyrelsen. Morten tager initiativ til kontakt til kommunen - Morten.

Punkt 2: Planlægning af Skt. Hans
Grundejerforeningen midler bliver overført til konto i Sydbank. Der mangler til dato nogle få indbetalinger af kontingent før de resterende midler overføres fra Jyske bank - Mogens.
Online gebyr diskuteres med banken.
Skt. Hans var en succes på trods af vejrsituationen.
Klage vedr. slåning af græs langs kanten af cykelstien er blevet hørt.
Dan, Mogens og Torben (Nr. 6) fjerner ukrudt og uønsket vækst i bed omkring bed ved fællesarealet til foråret.
Mogens og Nicolai tømmer stærekasserne når de sidste beboere i kasserne er fløjet fra reden.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen

Punkt 4: Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Forslag om Petangue turnering i foråret.
Plan for frekvens af græsslåning gennemgås og revideres til foråret.

Punkt 5: Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Mandag d. 9. januar kl. 18.30 på restaurant Marco Polo.

Nicolai Møller-Jensen