Bestyrelsesmøde den 01.06.2016

Mødedeltagere:
Morten Bay Dahl, Mogens Rubech, Dan Blytækker, Lars Møller, Nicolai Møller-Jensen

Fraværende:
Ingen

Kopi:
Grundejerforeningens medlemmer

Referent:
Nicolai Møller-Jensen

Punkt 1: Opfølgning på sidste møde
Det undersøges om kommunen skal have kendskab til grundejerforeningens konstituering - Morten.
Velkomstfolder revideres og sendes ud til alle 65 husstande på Trondheimsvej sammen med invitation til Skt. Hans - Mogens.
Facebook side for Trondheimsvej oprettes - Morten.

Punkt 2: Planlægning af Skt. Hans
Der udsendes invitation til Skt. Hans 14 dage før Skt. Hans aften - Mogens.
Der opstilles 3 stk. grill i forbindelse med Skt. Hans aften så folk kan grille pølser o.l. - Nicolai.
Der indsamles brænde til Skt. Hans bål d. 19. juni kl 13.00 - Morten og Lars.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen

Punkt 4: Forslag fra bestyrelsesmedlemmer
Ingen

Punkt 5: Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30 hos Dan Blytækker i nr. 28.

Nicolai Møller-Jensen