Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.2015

Mødet foregik Hos Dan Blytækker

Fremmødte: Allan, Morten, Dan, Lars og Ivan

Dagsorden var.

1. Status på stærekasserne
2. Bænksæt, er der akut behov for udskiftninger
3. Aflæsning af skolebørn
4. ”Nabohjælp”
5. Sankt Hans bål
6. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
7. Evt.


Pkt. 1.

Stærekasserne er nu blevet sat op på det grønne område. Der var dog kun 16 kasser på pælen, aftalen var 20, så de vil montere 4 kasser mere på pælen.
Tilsyneladende en stor succes. Allerede dagen efter var der mange stære for at se på projektet.

Pkt. 2.

Vi udskifter de dårlige bænke. Morten finder et godt tilbud på 6 nye bænksæt.

Pkt. 3.

Allan kontakter skolen, og beder om at der oplyses om problemet igen.
Der laves et skilt til opsætning for enden af vejen hvor der bliver sat børn af.

Pkt. 4.

Vi laver et indlæg til hjemmesiden, hvor der oplyses om muligheden for at tilmelde sig ordningen.
I øvrigt var der enighed om at opfordre til at lave aftaler med sine naboer på ”gammeldags vis”. Så får man jo også hilst på naboen.

Pkt. 5.

Sankt Hans bål d. 23.6. kl 19,00.
Ivan laver invitation. Bestyrelsen samles i ugen inden for at samle ind til bålet.

Pkt. 6.

Næste møde onsdag d. 26. 8. kl 19,00 hos Lars

Pkt. 7.

Der blev aftalt at arbejde videre med en velkomstfolder til nye beboere, eller måske snarere en informationsfolder, om området, grundejerforeningen og hjemmesiden, som skal rundt til alle.