Bestyrelsesmøde onsdag den 14. januar 2015

Fremmødte: Lars Møller, Dan Blytækker, Ivan Thygesen, Allan Lundfold og Susanne Lysdal

Dagsorden

1. Opfølgning af sidste møde
2. Indkomne forslag fra medlemmerne
3. Planlægning af generalforsamling
4. Evt.


Ad. 1

Afventer montering af stærkasserne, skal helst være frostvejr.


Ad. 2

Ikke nogle.


Ad. 3

Generalforsamlingen er planlagt til d. 4/3-2015
Dan vil høre om vi kan låne lærerværelset igen.
Vi mødes kl. 18.00 og mødet er fra kl. 19.00
Allan vil lave en indkaldelse til mødet.
Susanne, Lars og Dan er på valg. Susanne ønsker ikke genvalg.


Ad. 4

Gennemgang af årsregnskab og forslag til budget.